លក្ខខណ្ឌ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Sunlightik!

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះបង្ហាញអំពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ Sunlightik ដែលមានទីតាំងនៅ https://sunlightik.com ។

តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ យើងសន្មត់ថាអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ កុំបន្តប្រើ Sunlightik ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងទំព័រនេះ។

វាក្យសព្ទខាងក្រោមអនុវត្តចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាព និងការជូនដំណឹងអំពីការបដិសេធ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់៖ “អតិថិជន” “អ្នក” និង “របស់អ្នក” សំដៅលើអ្នក បុគ្គលដែលចូលនៅលើគេហទំព័រនេះ និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុន។ "ក្រុមហ៊ុន" "ខ្លួនយើង" "យើង" "របស់យើង" និង "យើង" សំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ “ភាគី” “ភាគី” ឬ “យើង” សំដៅលើទាំងអតិថិជន និងខ្លួនយើង។ លក្ខខណ្ឌទាំងអស់សំដៅលើការផ្តល់ជូន ការទទួលយក និងការពិចារណាលើការទូទាត់ដែលចាំបាច់ ដើម្បីអនុវត្តដំណើរការនៃជំនួយរបស់យើងដល់អតិថិជនក្នុងលក្ខណៈសមស្របបំផុត សម្រាប់គោលបំណងច្បាស់លាស់នៃការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន ស្របតាម និងជាកម្មវត្ថុនៃច្បាប់ជាធរមាន។

ឃុកឃី

យើង​ប្រើ​ប្រាស់​ខូគី។ តាមរយៈការចូលប្រើ sunlightik អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីដោយយល់ព្រមជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ sunlightik ។

គេហទំព័រអន្តរកម្មភាគច្រើនប្រើខូឃី ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងទាញយកព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចូលមើលនីមួយៗ។ គេហទំព័ររបស់យើងប្រើខូឃី ដើម្បីបើកមុខងារនៃតំបន់ជាក់លាក់ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ដៃគូសហការ/ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនក៏អាចប្រើខូគីផងដែរ។

អាជ្ញាប័ណ្ណ

លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ Sunlightik និង/ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់សម្ភារៈទាំងអស់នៅលើ sunlightik ។ កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ត្រូវបានរក្សា។ អ្នកអាចចូលប្រើវាពី sunlightik សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក្រោមការរឹតបន្តឹងដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

អ្នកមិនចាំបាច់៖

 • ផ្សាយឡើងវិញនូវសម្ភារៈពី sunlightik
 • លក់ ជួល ឬសម្ភារៈអាជ្ញាប័ណ្ណពីគេហទំព័រ Sunlightik
 • ផលិតឡើងវិញ ស្ទួន ឬចម្លងសម្ភារៈពី Sunlightik
 • ចែកចាយមាតិកាឡើងវិញពីពន្លឺថ្ងៃ

កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​។

ផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រនេះផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ហោះ និងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ និងព័ត៌មាននៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រ។ sunlightik មិនត្រង កែសម្រួល បោះពុម្ពផ្សាយ ឬពិនិត្យយោបល់មុននឹងបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនោះទេ។ មតិមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈ និងទស្សនៈរបស់ Sunlightik ភ្នាក់ងារ និង/ឬសាខារបស់វាឡើយ។ មតិ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ទស្សនៈ​និង​ទស្សនៈ​របស់​បុគ្គល​ដែល​បង្ហោះ​ទស្សនៈ​និង​យោបល់​របស់​ខ្លួន។ ក្នុងវិសាលភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន Sunlightik នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមតិយោបល់ ឬសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវ ការខូចខាត ឬការចំណាយណាមួយដែលបង្កឡើង និង/ឬរងទុក្ខដោយសារលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ និង/ឬការបង្ហោះ និង/ឬការបង្ហាញមតិលើបញ្ហានេះឡើយ។ គេហទំព័រ។

Sunlightik រក្សាសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យរាល់ Comments និងដើម្បីដកចេញនូវរាល់ Comments ដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនសមរម្យ ការប្រមាថ ឬបណ្តាលឱ្យមានការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

អ្នកធានានិងតំណាងថា:

 • អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​មតិ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​និង​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចាំបាច់​ទាំង​អស់​និង​ការ​យល់ព្រម​ដើម្បី​ធ្វើ​ដូច្នេះ​បាន​។
 • មតិយោបល់មិនរំលោភលើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា រួមទាំងការរក្សាសិទ្ធិ ប៉ាតង់ ឬពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ភាគីទីបីដោយគ្មានដែនកំណត់។
 • មតិយោបល់មិនមានផ្ទុកនូវសម្ភារៈដែលបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ប្រមាថ ប្រមាថមើលងាយ មិនសមរម្យ ឬមិនស្របច្បាប់ ដែលជាការឈ្លានពានឯកជនភាព។
 • មតិយោបល់នឹងមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីទាមទារ ឬផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្ម សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឬបច្ចុប្បន្ន ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយ។

នៅទីនេះ អ្នកផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ Sunlightik នូវអាជ្ញាប័ណ្ណមិនផ្តាច់មុខក្នុងការប្រើប្រាស់ ផលិតឡើងវិញ កែសម្រួល និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃប្រើប្រាស់ ផលិតឡើងវិញ និងកែសម្រួលមតិយោបល់របស់អ្នកក្នុងទម្រង់ ទម្រង់ ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយ។

តំណខ្ពស់ទៅមាតិការបស់យើង។

អង្គការខាងក្រោមអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន៖

 • ទី​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋា​ភិ​បាល;
 • ម៉ាស៊ីនស្វែងរក
 • អង្គការព័ត៌មាន;
 • អ្នកចែកចាយបញ្ជីឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នានឹងពួកគេតំណខ្ពស់ទៅកាន់គេហទំព័រនៃអាជីវកម្មដែលបានរាយបញ្ជីផ្សេងទៀត។ و
 • អាជីវកម្មដែលមានការទទួលស្គាល់ជាប្រព័ន្ធ លើកលែងតែការស្វែងរកអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ ផ្សារទំនើបសប្បុរសធម៌ និងក្រុមរៃអង្គាសប្រាក់សប្បុរសធម៌ ដែលប្រហែលជាមិនមានតំណខ្ពស់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

អង្គការទាំងនេះអាចភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមរបស់យើង ទៅកាន់ការបោះពុម្ពផ្សាយ ឬព័ត៌មានគេហទំព័រផ្សេងទៀត ដរាបណាតំណភ្ជាប់៖ (ក) មិនមានការយល់ច្រឡំណាមួយឡើយ។ (ខ) មិនក្លែងបន្លំការឧបត្ថម្ភ ការយល់ព្រម ឬការយល់ព្រមពីភាគីភ្ជាប់ និងផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មរបស់វាឡើយ។ និង (c) សមនៅក្នុងបរិបទនៃគេហទំព័ររបស់ភាគីភ្ជាប់។

យើងអាចពិចារណា និងអនុម័តសំណើរភ្ជាប់ផ្សេងទៀតពីប្រភេទស្ថាប័នដូចខាងក្រោម៖

 • ប្រភពព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ និង/ឬអាជីវកម្មល្បី;
 • គេហទំព័រសហគមន៍ dot.com;
 • សមាគម ឬក្រុមផ្សេងទៀតដែលតំណាងឱ្យអង្គការសប្បុរសធម៌;
 • អ្នកចែកចាយសៀវភៅអនឡាញ;
 • វិបផតថលអ៊ីនធឺណិត
 • គណនេយ្យ ច្បាប់ និងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់; و
 • ស្ថាប័នអប់រំ និងសមាគមពាណិជ្ជកម្ម។

យើង​នឹង​អនុម័ត​សំណើ​តំណ​ពី​ស្ថាប័ន​ទាំងនេះ ប្រសិនបើ​យើង​សម្រេច​ថា៖ (ក) តំណ​នេះ​នឹង​មិន​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​មើល​ទៅ​ដូច​ខ្លួន​យើង ឬ​អាជីវកម្ម​ដែល​បាន​ទទួល​ស្គាល់​របស់​យើង។ (ខ) អង្គការមិនមានកំណត់ត្រាអវិជ្ជមានណាមួយជាមួយយើងទេ។ (គ) អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះយើងពីការមើលឃើញនៃតំណខ្ពស់ទូទាត់សងអវត្តមាននៃពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ និង (d) តំណភ្ជាប់នៅក្នុងបរិបទនៃព័ត៌មានធនធានទូទៅ។

អង្គការទាំងនេះអាចភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមរបស់យើង ដរាបណាតំណភ្ជាប់៖ (ក) មិនមានលក្ខណៈបញ្ឆោតឡើយ។ (ខ) មិនក្លែងបន្លំការឧបត្ថម្ភ ការយល់ព្រម ឬការយល់ព្រមពីភាគីដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់វាឡើយ។ និង (c) សមនៅក្នុងបរិបទនៃគេហទំព័ររបស់ភាគីភ្ជាប់។

ប្រសិនបើអ្នកជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដែលបានរាយក្នុងកថាខណ្ឌទី 2 ខាងលើ ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងមកយើងដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ sunlightik ។ សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នក ឈ្មោះស្ថាប័នរបស់អ្នក ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជា URL នៃគេហទំព័ររបស់អ្នក បញ្ជីនៃ URLs ណាមួយដែលអ្នកមានបំណងភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង និងបញ្ជីនៃ URLs នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលអ្នកចង់ តំណភ្ជាប់។ ទុកពេល 2-3 សប្តាហ៍សម្រាប់ការឆ្លើយតប។

ស្ថាប័នដែលបានអនុម័តអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងដូចខាងក្រោម៖

 • ដោយប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើង; أو
 • ដោយប្រើឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងធនធានឯកសណ្ឋានត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ; أو
 • ដោយប្រើការពិពណ៌នាផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័ររបស់យើងដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅវាសមហេតុផលនៅក្នុងបរិបទ និងទម្រង់នៃមាតិកានៅលើគេហទំព័ររបស់ភាគីដែលភ្ជាប់។

គ្មានការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញារបស់ Sunlightik ឬស្នាដៃសិល្បៈផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការភ្ជាប់អវត្តមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជសញ្ញា។

សំបកកង់

បើគ្មានការយល់ព្រមជាមុន និងការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទេ អ្នកមិនអាចបង្កើតស៊ុមជុំវិញគេហទំព័ររបស់យើង ដែលផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញ ឬរូបរាងរបស់គេហទំព័ររបស់យើងតាមរបៀបណាមួយឡើយ។

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ

យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារណាមួយដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមដើម្បីការពារ និងការពារពួកយើងប្រឆាំងនឹងការទាមទារទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។ គ្មានតំណមិនគួរបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រណាមួយដែលអាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាការប្រមាថ អាសអាភាស ឬឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬដែលរំលោភបំពាន បើមិនដូច្នេះទេ បំពាន ឬតស៊ូមតិការរំលោភបំពាន ឬការរំលោភសិទ្ធិភាគីទីបីណាមួយ។

រក្សាសិទ្ធិ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំឱ្យអ្នកលុបតំណភ្ជាប់ទាំងអស់ ឬតំណជាក់លាក់ណាមួយទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកយល់ព្រមលុបតំណភ្ជាប់ទាំងអស់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងភ្លាមៗតាមការស្នើសុំ។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងគោលការណ៍នៃការភ្ជាប់របស់វានៅពេលណាក៏បាន។ ដោយបន្តភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកយល់ព្រមនឹងចងភ្ជាប់ និងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនៃការភ្ជាប់ទាំងនេះ។

ដកតំណចេញពីគេហទំព័ររបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នករកឃើញតំណភ្ជាប់ណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលបំពានដោយហេតុផលណាមួយ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដោយសេរី និងជូនដំណឹងដល់យើងគ្រប់ពេល។ យើង​នឹង​ពិចារណា​សំណើ​លុប​តំណ ប៉ុន្តែ​យើង​មិន​មាន​កាតព្វកិច្ច​ធ្វើ​ដូច្នេះ ឬ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​អ្នក​ដោយ​ផ្ទាល់​ទេ។

យើងមិនធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះទេ ហើយក៏មិនធានានូវភាពពេញលេញ ឬភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាដែរ។ យើងក៏មិនសន្យាថានឹងធានាថាគេហទំព័រនេះនៅតែមាន ឬថាសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានរក្សាទុកទាន់សម័យ។

ការបដិសេធ

ក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន យើងដកតំណាង ការធានា និងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់យើង និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ មិនមានអ្វីនៅក្នុងការបដិសេធនេះទេ៖

 • កំណត់ ឬមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង ឬរបស់អ្នកចំពោះការស្លាប់ ឬរបួសផ្ទាល់ខ្លួន។
 • កំណត់ ឬមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង ឬរបស់អ្នកចំពោះការក្លែងបន្លំ ឬការក្លែងបន្លំការបង្ហាញខុស។
 • កម្រិតណាមួយនៃបំណុលរបស់យើង ឬរបស់អ្នកនៅក្នុងវិធីណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។ أو
 • មិនរាប់បញ្ចូលរាល់បំណុលរបស់យើង ឬរបស់អ្នក ដែលអាចមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

ដែនកំណត់ និងការហាមឃាត់នៃការទទួលខុសត្រូវដែលបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែកនេះ និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបដិសេធនេះ៖ (a) ជាកម្មវត្ថុនៃកថាខណ្ឌមុន; និង (ខ) គ្រប់គ្រងរាល់បំណុលដែលកើតឡើងក្រោមការបដិសេធ រួមទាំងបំណុលដែលកើតឡើងក្នុងកិច្ចសន្យា ការរំលោភបំពាន និងចំពោះការបំពានកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់។

ដរាបណាគេហទំព័រ និងព័ត៌មាន និងសេវាកម្មនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយឡើយ។

ទៅកាន់ប៊ូតុងកំពូល